Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

SIA "IVIKS" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtu reģistrācijas apliecību Nr. S00650  piedāvā šādus elektronisko sakaru pakalpojumus:

Datu pārraides pakalpojumus
Nomāto līniju pakalpojumus


Kabeļu kanalizācijas nomas tarifi


Informācija par kabeļu kanalizācijas atrašanos, ieejas punktiem, brīvo optisku dzislu skaitu un kanalizācijas brīvo tilpumu norādīta pieejamības tabulās zemāk!
Pieteikumu kabeļu kanalizācijas izmantošanai un optisko dzīslu nomai varat iesniegt brīvā formā, norādot koordinātes izmantojor e-adreses pakalpojumu.

SIA IVIKS Krāslavas pilsētas sakaru kanalizācijas un gaisvadu līnijas

Līnija : Krāslavas novada pašvaldības ēka --> KBSRC "Mūsmājas"

ObjektiY/EX/NBrīvo dzīslu skaitsKanalizācijas caurules diametrsBrīvais apjoms %
KBSRC "Mūsmājas"697533.843 199637.7530d400 %
Krāslavas estrāde697393.207199622.5900d400 %
Krāslavas sociālais dienests697779.730199555.4860d400 %
Krāslavas muzejs697508.100199478.9750d400 %
Krāslavas TIC aka 697607.791199528.9820d400 %
Krāslava, tenisa laukums, aka697654.715199422.2470d400 %
Krāslava, Stadiona sakaru telpa, aka697678.342199363.5060d400 %
Krāslava, Rīgas-Prospekta, sakaru skapis697492.117199202.7701d400 %
Krāslava, Kultūras nams, sienas kontrollūka697592.106199215.3801d400 %
Krāslava, Novada pašvaldības ēka, ievads ēkā697639.187199106.3632d400 %
Krāslava, Staļļu komplekss, ievads ēkā 697536.062199529.8580d400 %

Koordinātes norādītas LKS 1992 Latvia TM standartā

 

Krāslavas pilsētas centra rajons

ObjektiY/EX/NBrīvo dzīslu skaitsKanalizācijas caurules diametrsBrīvais apjoms %
Krāslavas centrālā bibliotēka697854.597199066.3132d500 %
SIA IVIKS komutācija, Krāslavas nami skapis697974.299199019.7944d500 %
Rīgas-Lāčplēša aka697999.903198767.8900d400 %
Krāslavas autoosta aka697765.421199037.6850d400 %
Ievads, Skolas iela 7698116.395198871.8342d400 %
Izvads, Skolas iela 9698176.432198840.8454d400 %
Siena - Strēlnieku skapis698430.498198777.1754d400 %
Jaunā iela 1698100.938199097.5688d400 %
Jaunā iela 3698136.569199079.4570d4050 %
Krāslavas policijas ēka698067.598199049.3720d400 %

Koordinātes norādītas LKS 1992 Latvia TM standartā

 

Vienības ielas - Rēzeknes ielas rajons

ObjektiY/EX/NBrīvo dzīslu skaitsKanalizācijas caurules diametrsBrīvais apjoms %
Jaunā iela 1698100.938199097.5688d400 %
Brīvības iela 26698070.643199132.5220d400 %
Raiņa iela 15698362.321199437.0698d400 %
Lakstīgalu iela 2698219.668698219.6680d400 %
Raiņa iela 15-baseins698168.050199542.8010d4010 %
Raiņa iela 15-interešu centrs698162.466199580.0600d4010 %
Baznīcas iela 4698233.672199305.7460d400 %
Brīvības iela 28698081.413199136.4230d400 %

Koordinātes norādītas LKS 1992 Latvia TM standartā

 

Rēzeknes - Latgales ielas optika

ObjektiY/EX/NBrīvo dzīslu skaitsKanalizācijas caurules diametrsBrīvais apjoms %
Raiņa iela 15698396.379698396.3794d400 %
Latvenergo sakaru torņa skapis699081.920199993.8924d400 %
Latgales iela 1699114.120200034.7002d400 %
GSK aka699106.001699106.0012d400 %
Latgales iela 1, ievads699130.384699130.3840d320%
Labiekārtošana K, garāža699132.729199278.7280d320 %

Koordinātes norādītas LKS 1992 Latvia TM standartā

 

Rīgas iela - Rancāna iela - Servisa līnijas

ObjektiY/EX/NBrīvo dzīslu skaitsKanalizācijas caurules diametrsBrīvais apjoms %
Rīgas - Lielā iela skapis698493.878198108.8590d5015 %
Rīgas- Poliklīnika aka698560.639198057.4352d5015 %
Poliklīnika ievads698572.538197993.9284d405 %
Poliklīnikas stāvvieta izbrauktuve, aka698631.469198028.9122d505 %
Rīgas-Lielā (sapnis)698502.127198126.4470d4015 %
Rīgas-N.Rancāna ielas aka699162.625198255.3150d4015 %
Krāslavas slimnīca698524.257197930.7840d 400 %
Rīgas iela 165699078.580198150.3400d 400 %

Koordinātes norādītas LKS 1992 Latvia TM standartā

 

Kabeļu kanalizācijas un gaisvadu līniju apzīmējumi

To top