Internets privātmājās

Privātmāja START

Interneta pieslēgums ar garantētu pieslēguma ātrumu Latvijas un ārzemju Interneta resursiem

 • Lejupielādes ātrums: 20 MB/s
 • Augšupielādes ātrums: 10 MB/s

Abonentmaksa: 8,47/mēn.

Privātmāja Gold

Interneta pieslēgums ar garantētu pieslēguma ātrumu Latvijas un ārzemju Interneta resursiem

 • Lejupielādes ātrums: 40 MB/s
 • Augšupielādes ātrums: 20 MB/s

Abonentmaksa: 12,10/mēn.

Internets daudzzīvokļu mājās

Dzīvoklis start

Interneta pieslēgums ar garantētu pieslēguma ātrumu Latvijas un ārzemju Interneta resursiem

 • Lejupielādes ātrums: 20 MB/s
 • Augšupielādes ātrums: 10 MB/s

Abonentmaksa: 8,47/mēn.

Dzīvoklis PRO

Interneta pieslēgums ar garantētu pieslēguma ātrumu Latvijas un ārzemju Interneta resursiem

 • Lejupielādes ātrums: 50 MB/s
 • Augšupielādes ātrums: 40 MB/s

Abonentmaksa: 9,99/mēn.

Dzīvoklis GOLD

Interneta pieslēgums ar garantētu pieslēguma ātrumu Latvijas un ārzemju Interneta resursiem

 • Lejupielādes ātrums: 100 MB/s
 • Augšupielādes ātrums: 100 MB/s

Abonentmaksa: 12,98/mēn.

Klientu ievērībai

Lai nodrošinātu klienta datu aizsardzību un likumdošanas izpildi, mēs bloķējam sekojošus ieejošos un/vai izejošos portus :

 • tcp 22
 • tcp 443
 • tcp 80
 • udp 53
 • tcp/udp 135-139
 • tcp 3380-3390