Internets privātmājās

Privātmāja START

Interneta pieslēgums ar garantētu pieslēguma ātrumu Latvijas un ārzemju Interneta resursiem

  • Lejupielādes ātrums: 20 MB/s
  • Augšupielādes ātrums: 10 MB/s

Abonentmaksa: 8,47/mēn.

Privātmāja Gold

Interneta pieslēgums ar garantētu pieslēguma ātrumu Latvijas un ārzemju Interneta resursiem

  • Lejupielādes ātrums: 40 MB/s
  • Augšupielādes ātrums: 20 MB/s

Abonentmaksa: 12,10/mēn.

Internets daudzzīvokļu mājās

Dzīvoklis start

Interneta pieslēgums ar garantētu pieslēguma ātrumu Latvijas un ārzemju Interneta resursiem

  • Lejupielādes ātrums: 20 MB/s
  • Augšupielādes ātrums: 10 MB/s

Abonentmaksa: 8,47/mēn.

Dzīvoklis PRO

Interneta pieslēgums ar garantētu pieslēguma ātrumu Latvijas un ārzemju Interneta resursiem

  • Lejupielādes ātrums: 50 MB/s
  • Augšupielādes ātrums: 40 MB/s

Abonentmaksa: 9,99/mēn.

Dzīvoklis GOLD

Interneta pieslēgums ar garantētu pieslēguma ātrumu Latvijas un ārzemju Interneta resursiem

  • Lejupielādes ātrums: 100 MB/s
  • Augšupielādes ātrums: 100 MB/s

Abonentmaksa: 12,98/mēn.